เกี่ยวกับเรา

2533

บริษัท เอ็ม เค เค เท็กซ์ไทล์ จำกัด (รับพิมพ์ผ้า.com) ก่อตั้งขึ้น ในปี 2533 ประกอบกิจการค้าผ้าในตลาดสำเพ็ง

2549

จนมาถึงปี 2549 ได้เล็งเห็นถึงความต้องการงานพิมพ์ขนาดย่อม จึงได้ทำการซื้อเครื่องพิมพ์ผ้าอิงค์เจ็ทเครื่องแรกในปีนั้น ซึ่งถือ เป็นเครื่องแรกๆของประเทศไทยในขณะนั้น และอีกหลายเครื่องต่อ มาหลังจากนั้น

2558

ในปี 2558 เล็งเห็นว่าตลาดการพิมพ์ผ้าด้วยระบบดิจิตอลมีการ เติบโตอย่างต่อเนื่องจึงได้ลงทุนอีกกว่า 40 ล้านบาท ก่อสร้าง โรงงานในส่วนของการทำฟินิชชิ่งผ้าคอตตอนและโพลิเอสเตอร์
ให้สมบูรณ์ อีกทั้งยังเพิ่มเครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง หัวพิมพ์ อุตสาหกรรมเพื่อรองรับปริมาณออเดอร์ที่มากขึ้นจนแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการในปลายปี 2559