ติดต่อเรา


02-862-0471

089-345-7788
บริษัท เอ็ม เค เค เท็กซ์ไทล์ จำกัด

77/4 ชั้น 1 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนน กรุงธนบุรี
แขวงคองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Email : inkjet@mkktextile.com
Tel : +662 8620471 - 2
Fax : +662 8620470