ติดต่อเรา

บริษัท เอ็ม เค เค เท็กซ์ไทล์ จำกัด

77/4 ชั้น 1 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนน กรุงธนบุรี
แขวงคองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Email : inkjet@mkktextile.com
Tel : 034-410-533
Mobile : 061-494-2453