ผ้า COTTON และ POLYESTER
ความเหมือนที่แตงต่าง

คุณรู้หรือไม่?
เส้นใยที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่นำมาทอเป็นผ้ามี 2 ประเภท
ผ้า Cotton และ Polyester

55% Polyester

27% Cutton

55% เส้นใยอื่นๆ

ผ้า COTTON

โครงสร้างเส้นใยของผ้า
Cotton

จะมีลักษณะบิดเป็นเกลียว

เมื่อเส้นใยอยู่ติดกัน

ทำให้อากาศไหลผ่านได้ดี

ผ้า POLYESTER

โครงสร้างเส้นใยของผ้า
Polyester

มีความเรียบ เมื่ออยู่ติดกัน

จะมีลักษณะแน่น ทำให้อากาศ

ไหลผ่านได้น้อย

มีการคืนตัวช้า
ทำให้ยับง่าย

ความมันเงาน้อย

มีการคืนตัวเร็ว
ทำให้ยับยาก

ความมันเงามาก


การพิมพ์ และการติดของสี
ยากกว่า Polyester


การพิมพ์ และการติดของสี
ง่าย และสีสันสดใส


ย่อยสลายง่าย
มีีผลต่อความทนทานของผ้า
แต่เป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อม


ย่อยสลายได้ยาก
ผ้าชนิดนี้จึงทนทานการดูดซึม
ความชื้นของผ้า
มากกว่า 10%
ผ้า Cotton
สวมใส่สบาย
สามารถระบาย
อากาศได้ดีการดูดซึม
ความชื้นของผ้า
มีเพียง 0.4%
ผ้า Polyester
ระบายอากาศ
ได้ไม่ค่อยดี หากใส่
ในขณะที่อากาศร้อน
จะทำให้ไม่สบายตัว